Huisregels

  1. Home
  2. Huisregels

Huisregels

Eigen risico
Het betreden van het terrein, het bijwonen van de optredens en deelname aan het jeugdplein is geheel voor eigen risico van de bezoekers. De Stichting Bigbandfestival Goor en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Geluid
Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Reclame
Flyeren is verboden. En mag alleen in overleg met de organisatie.

Privacy
Tijdens het festival kunnen foto’s en video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Wij vragen hiervoor geen toestemming uit praktisch oogpunt. Indien een foto verwijderd moet worden van onze website & social media stuur dan een e-mail aan info@bigbandfestivalgoor.nl met duidelijk vermelding welke foto(‘s) verwijderd moet worden. Indien een foto op de website staat van derden, dien jezelf contact op te nemen met de beheerder van de site.

Drank
Het is niet toegestaan eigen dranken mee te nemen op het terrein. Verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen beneden de 18 wordt niet gedaan. Personen beneden de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken nuttigen.

Roken
Binnen en in tenten is het niet toegestaan om te roken.

Drugs
Het in bezit hebben of gebruiken van drugs op het terrein is niet toegestaan.

Normen en waarden
Op het terrein/in de tenten gelden de dagelijkse normen en waarden, het volgende wordt dus niet getolereerd:

  • dreigen en het gebruik van geweld;
  • het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen die niet passen binnen dagelijkse normen en waarden;
  • discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar;
  • seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien;
  • vervuiling/vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen.

Als wordt geconstateerd dat u zich niet aan de bovenstaande huisregels houdt, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd en kunt u worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades worden op de overtreder verhaald. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Gegevens

Kevelhamlaan 1
7471 MA Goor

info@bigbandfestivalgoor.nl
KvK 59352582
NL90 RABO 0146 5111 15

Lees hier onze huisregels

Menu